Onze werkwijze

Hieronder volgen een aantal voorbeeld dossiers 

Casus 1

Bij de verkoop van een onderneming is een overnamesom afgesproken waarbij 10% na 1 jaar nabetaald diende te worden (earnout). De kopende partij had echter gelden aangetrokken bij zijn vermogende familie en alle assets verpand. Ofwel er was weliswaar een vordering, maar alleen geen vermogensbestanddelen om te verhalen. Uiteindelijk is de juridische druk dusdanig opgevoerd dat het faillissement is aangevraagd met als steunvordering de eigen familie van de kopende partij. De vordering is voor 100% verhaald.

Casus 2

Bij een transactie van ruim 200 miljoen euro (opdracht tot het bouwen van schepen) worden de brokers niet betaald. De brokers waren niet in staat om advocaten en juridische procedures vooruit te financieren. Tealinez heeft dit op zich genomen en de vordering is binnen 2 jaar volledig geïncasseerd.

Casus 3

Een aanzienlijke lening aan een privépersoon werd om principiële redenen niet terugbetaald. Na het behalen van de titel bleek de privépersoon niet meer over vermogensbestanddelen te beschikken wat heeft geresulteerd in een privé faillissement. Doorgaans kan in een dergelijk geval alleen de rekening van de curator uit de boedel worden voldaan. In dit uitzonderlijke geval heeft de curator 100% kunnen uitkeren. Tealinez beschikt over kennis van alle manieren die debiteuren hanteren om zich aan verhaal te onttrekken en zorgt ervoor dat iedereen die niet wil betalen uiteindelijk gaat betalen. 

Casus 4

Een groothandel in vlees raakt in de problemen doordat haar kredietverzekering werd opgezegd. De factormaatschappij, waardoor de groothandel werd gefinancierd, dreigde enorme verliezen te maken. Tealinez heeft de factormaatschappij binnen enkele maanden schadeloosgesteld, waarbij zij tevens de assets van de groothandel heeft verzilverd en een faillissement is voorkomen. 

Incasseren is niet alleen juridisch gelijk krijgen. Incasseren is faciliteren bij een liquiditeitsprobleem. Dit is wat Tealinez drijft, opdrachtgevers ondersteunen en uitzicht geven op een oplossing en rechtvaardigheid. 

Verdieping en garantie

Wanneer wij een zaak in behandeling nemen, zal er eerst een intake plaatsvinden. Wij verdiepen ons in de zaak zowel inhoudelijk, de achtergrond als het juridisch kader. Wanneer wij de zaak niet in behandeling nemen, rekenen wij een intake fee van €2.500,- exclusief btw. Wij garanderen u hierbij dat u aan de hand van ons rapport de zaak kan afboeken en mogelijk belastingen kunt verrekenen. Willen wij de zaak wel in behandeling nemen, dan overleggen wij met u de route en voorwaarden.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen doen? Neem dan gerust contact met ons op. 

nl_NL